INSTALACE
prohlédněte si naše realizované projekty ..

Nabízíme kompletní servis kolem úpravy vody.

Montáž - servis
Kompletní montážní, instalatérské a vodoinstalační práce, zprovoznění a servis úpraven vody.
více

KONTAKTY
Kde nás najdete

UPRAVENÁ VODA.cz s.r.o.
Na Máchovně 1270
266 01 Beroun

info@upravenavoda.cz
www.upravenavoda.cz

mob.: +420 777 611 354
tel.   : +420 311 611 354

Akční balíčky
a slevy

Nabízíme vám špičkové úpravny vody s nejvýhodnějším poměrem výkon / cena.
více

FÓRUM
ptejte se ..

Nejčastější otázky a odpovědi
více

WATERMAX
kupujte kvalitní zboží od profesionálů!

Certifikované vodní filtry s vysokou zárukou kvality

Kompletní servis, rychlé dodací lhůty - vše skladem

Vodní filtry za ceny, které si může dovolit každý

PORADNA
Potřebujete poradit?

Máte otázky ohledně
úpravy vody?

Chcete vypracovat nezávaznou nabídku na úpravu vaší vody?

Kontaktujte nás na
info@upravenavoda.cz

ZAJÍMAVOSTI - co nevíte o vodě ..

Stupně tvrdosti vody / Přepočty tvrdosti vody

Stupně tvrdosti vody mmol/l °dH
německý stupeň
°F
francouzský stupeň
velmi tvrdá nad 3,76 nad 21,01 nad 37,51
tvrdá 2,51 - 3,75 14,01 - 21 25,01 - 37,5
středně tvrdá 1,26 - 2,5 7,01 - 14 12,51 - 25
měkká 0,7 - 1,25 3,9 - 7 7 - 12,5
velmi měkká méně než 0,5 méně než 2,8 méně než 5
Přepočty tvrdosti vody
1 mmol/l 5,61° dH (německých stupňů)
1 mmol/l 10° F (francouzských stupňů)
1° dH 0,18 mmol/l
1° dH 1,78° F
1° F 0,1 mmol/l
1° F 0,56° dH

Mapa tvrdosti vody v ČR

Mapa tvrdosti vody v ČR

Vodní krize

„Pokud nebudou podniknuty nějaké kroky, budou do roku 2025 trpět dvě třetiny lidstva žízní,“ prohlašuje francouzský časopis L’Express. List Le Figaro podotýká: „Čtvrtina světové populace dnes nemá přístup k pitné vodě.“ Jako reakci na vodní krizi uspořádala Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu v březnu 1998 mezinárodní konferenci v Paříži. Více než 200 delegátů z 84 zemí, včetně francouzského prezidenta, jednalo o způsobech ochrany světových zásob vody. Jeden z problémů, na které konference poukázala, byl ten, že s vodou se často plýtvá kvůli neúčinným zavlažovacím systémům v zemědělství a kvůli netěsnícímu vodovodnímu potrubí. Francouzský prezident Jacques Chirac zdůraznil, že voda je součástí společného dědictví lidstva, a proto se o ni musíme starat na celosvětové úrovni.

Kolik vody děti potřebují?

Děti ve věku od jednoho roku do čtyř let obvykle pijí příliš málo. To odhalila studie Výzkumného ústavu pro dětskou výživu v Dortmundu v Německu a podal o tom zprávu časopis pro spotřebitele Test. Děti ve věku od jednoho roku do čtyř let jsou zvláště citlivé na dehydrataci a měli by vypít alespoň litr tekutin denně mimo ty tekutiny, které dostanou při jídle. V průměru však toho vypijí o jednu třetinu méně — a ne vždy proto, že by pít nechtěly. Výzkumní pracovníci zjistili, že v jednom případě z pěti rodiče odmítli dát dítěti něco napít, i když o to požádalo. Co je tím nejlepším nápojem? Tam, kde je to bezpečné, je ideální čistá voda, uvádí Test.

Voda - Krev planety

VODA - bez barvy, bez zápachu, bez chuti a bez kalorií — je základem všeho života na zemi. Bez ní nemohou žít lidé, zvířata ani rostliny. Voda je nezbytná pro slona i pro mikroba a nedá se ničím nahradit. Každý z více než pěti miliard lidí na zemi musí, pokud chce zůstat zdráv, spotřebovat v tekutinách a ve stravě asi dva a půl litru vody denně. Není-li voda, není život. Bez vody není možné pěstovat zemědělské plodiny nebo chovat dobytek. Není-li voda, není potrava, a není ani život.

Naštěstí je vody hodně. Na fotografiích z vesmíru vypadá naše krásná modrá planeta tak, že by se měla jmenovat spíše Voda než Země. Kdyby se totiž všechna voda na světě měla rovnoměrně rozložit na povrch planety, vytvořila by světový oceán, který by byl hluboký 2,5 kilometru. Všechna souš na Zemi by se vešla do Tichého oceánu a ještě by zbylo místo.

Ovšem většina vody je v mořích a mořská voda je slaná. Kdyby člověk pil jen mořskou vodu, brzy by zahynul na žízeň a dehydrataci, protože tělo by se snažilo nadbytečnou sůl vyloučit. Mořská voda se nehodí ani do zemědělství či průmyslu — většinu plodin zabíjí a většina strojů pod jejím působením rychle rezaví. A tak lidé mohou mořskou vodu používat jen tehdy, když z ní odstraní sůl, a to je velmi nákladný proces.

Sladká, neslaná voda tvoří pouhá tři procenta vody na světě. Téměř všechna — asi 99 procent — je uvězněna v ledovcích a ledových čepicích nebo je hluboko pod zemí. Z této vody je lidem dostupné pouze jedno procento.

Jedno procento není moc. Hrozí nám tedy nedostatek sladké vody? Pravděpodobně ne. Časopis People & the Planet uvádí: „I to [jedno procento], pokud by bylo rovnoměrně rozděleno po celém světě a racionálně využito, by stačilo pro dvojnásobek nebo trojnásobek současné světové populace.“

Vody na zemi v podstatě nepřibývá ani neubývá. Časopis Science World uvádí: „Voda, kterou používáte dnes, možná kdysi uhasila žízeň dinosaura. To proto, že všechna voda, kterou na Zemi máme nyní, je všechna ta, kterou jsme měli vždycky — a vždycky mít budeme.“

Voda na zeměkouli a kolem ní totiž donekonečna cirkuluje — z oceánu do atmosféry, na souš, do řek a zase zpátky do oceánů. Je to tak, jak kdysi dávno napsal jeden moudrý muž: „Všechny řeky spějí do moře, a moře se nepřeplní; do místa, z něhož vytékají, se zase vracejí k novému koloběhu.“ (Kazatel 1:7, Ekumenický překlad).

Cesta k vlastní studni

Vlastní zdroj vody si dnes lidé většinou pořizují ze tří důvodů: např. když na pozemek, na kterém si chtějí postavit rodinný dům či rekreační objekt, nedosahuje vodovodní síť. V tom případě je vybudování vlastního zdroje nezbytné i pro získání stavebního povolení.

Důvody ale mohou být i jiné: někomu nechutná voda z vodovodu, jinému vadí, že vodné a stočné ukusuje stále větší částku z rodinného rozpočtu. Pokud se rozhodnete pořídit si vlastní studnu, v každém případě se připravte na to, že půjde o finančně, ale i časově značně náročnou investici, která se vám však již po několika letech vrátí.

Kam se obrátit

Cesta k pořízení vlastního zdroje vody začíná na příslušném stavebním úřadě. Právě zde získáte informace, co potřebujete k vystavení povolení ke zřízení vlastní studny. Tyto informace jsou důležité, protože ne všechny stavební úřady mají stejné požadavky.

Zatímco někde budou po vás žádat posudek státem oprávněného hydrogeologa, jinde ho po vás chtít nebudou. Jeden stavební úřad může navrhnout provedení takzvaného průzkumného vrtu, který pak dodatečně schválí jako studnu, jiný úřad může zase trvat na složitějším postupu a průzkumný vrt provedený bez povolení by vám naopak nařídil zasypat. Kromě toho by vám na stavebním úřadě měli v případě potřeby pomoci s vyplněním žádosti o stavební povolení. S tím vám ale může poradit i realizační firma, kterou v žádosti musíte mít již uvedenou. Po získání stavebního povolení k realizaci studny byste neměli se zahájením prací příliš otálet – povolení totiž ztrácí po dvou letech platnost.

Jakou si pořídíte

S volbou typu studny by vám měl vzhledem k tomu, že hodně záleží na geologických poměrech a umístění vodonosné vrstvy v každé lokalitě, poradit odborník. V podstatě se rozlišují tři způsoby hloubení.

Nejrozšířenějším je v současnosti vrtání. Vrtané studny mohou mít různý průměr. Studny o průměru 10 – 15 cm mají metr hloubky (takzvaný běžný metr) nejlevnější. Ale vzhledem k tomu, že zase musí být hlubší než studny s větším průměrem, příliš na nich neušetříte. Tento typ studní je vhodný především k rekreačním objektům, případně rodinným domům s nižší spotřebou vody. K zásobení rodinných domů pitnou vodou nejčastěji slouží studny o průměru 20 – 25 cm, umožňující zapuštění výkonnějšího čerpadla.

Vrtané studny mohou mít hloubku až několik desítek metrů. Jejich vydatnost závisí na geologických poměrech v území, většinou bývá kolem 0,1 – 1 litr za sekundu a méně. V některých hydrogeologicky příznivých lokalitách mohou mít vrtané studny vyšší vydatnost. Voda z nich vytéká bez čerpání přetlakem. Takovým studnám se říká artéské.

V některých případech je vhodnější typ studny hloubené, ve skalách střílené, které mají průměr jeden metr. Předností tohoto typu studní je snadnější čištění v případě zanesení, s čímž souvisí i delší životnost – až 100 let, zatímco u vrtaných se životnost udává okolo 30 let. Méně užívanějšími studnami jsou vytloukané studny o průměru 30 až 35 cm a půlmetrové.

Cesta ke spotřebiteli

Vrtané studny mají malý objem akumulované vody, a proto většinou nemohou zajistit zásobování objektu vodou přímým čerpáním do vnitřního vodovodu. Voda se z nich proto obvykle čerpá do akumulační nádrže, ve které se vyrovná rozdíl mezi vydatností studny a maximální okamžitou potřebou vody v objektu. Akumulační nádrž musí být navržena tak, aby v objektu byl vždy k dispozici dostatek vody, ale aby byla zajištěna i její kvalita a teplota.

Jiným způsobem se odčerpává voda z hloubené studny. Vzhledem k tomu, že je v ní obvykle dostatečná zásoba vody, je možno ji odčerpávat přímo, aniž by se musela hromadit v akumulační nádobě. Voda se podle hloubky čerpá buď ponorným čerpadlem, nebo čerpadlem se sacím hrdlem nad hladinou vody.

Vrtání studny obstará firma s těžkou technikou. Pomocí speciálního vrtného zařízení studnu vyvrtá často i během jediného dne.

Jak vyhledat realizační firmu

Spokojenost s realizací studny závisí především na dodavateli, v tomto případě specializované studnařské firmě, která má ke své činnosti patřičná povolení. Málokdo z nás má ale možnost prověřit si v krátkém čase seriózní studnařské firmy v okolí. Z toho důvodu většinou hledáme na internetu, kde se dozvíme, na co se která společnost specializuje, a vytvoříme si představu o dodacích lhůtách a ceně.

Nejspolehlivějším „výběrovým řízením“ je ale i v tomto případě doporučení. To můžete získat od místních lidí, v jedné lokalitě je pod většinou studní „podepsána“ jedna dvě firmy. Tip na šikovného a spolehlivého dodavatele ale můžete získat i na stavebním úřadě. Jeho zaměstnanci moc dobře vědí, s kterou studnařskou firmou byli lidé spokojeni nebo s ní naopak byla celá řada potíží.

V souladu s přírodou

Typ studny by měl vycházet, jak již bylo zmíněno, z konkrétních přírodních podmínek daného místa. Například pokud má vaše zahrada písčité či štěrkovité podloží, není vhodné provádět pouze úzký vrt, který se zde velmi brzy zanese. Stejně tak nevyžadujte u chaty hloubenou studnu o průměru jeden metr, i když by představovala designovou třešničku na vaší zahradě. Důvodem je to, že její pořízení je nákladnější a ne zrovna ohleduplné vůči životnímu prostředí – v případě kamenitého prostředí se musí střílet. Nejvhodnější je poradit se se studnařem.

Volba čerpadla záleží na tom, odkud se voda čerpá, jak často se čerpá a jaké množství vody se čerpá.

Umístění studny musí splňovat podmínky stavebního povolení. Studna se nestaví doprostřed zahrady, kde by víceméně překážela, ale místě, které je co nejdále od místní komunikace. Studnař musí při umísťování studny brát zřetel i na studnu v sousedství, abyste si sice nepořídili vlastní zdroj vody, ale zároveň o něj nepřipravili sousedy.

Po zhotovení studny nám studnař vystaví takzvaný předávací protokol obsahující nejen všechny informace o okolnostech stavby, ale také o vlastnostech studny (hloubce, kvalitě vody, rychlosti přítoku). Tato listina je podkladem pro naši žádost o kolaudaci studny.

Zdroj: časopis Pěkné Bydlení

nahoru